Cursus operationele vaardigheden

Contact met Vaarschool Albatros

Bij de online cursus hoort ook een ondersteuning via mail en/of telefoon.
Voor algemene vragen over inloggen, verlengen et cetera is ons kantoor zeven dagen in de week geopend. Vaarschool Albatros is minimaal van van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Voor inhoudelijke vragen over de cursus is de leraar iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur op kantoor telefonisch bereikbaar, en uiteraard via de mail. (0229 317020 / info@vaarschoolalbatros.nl)

Met deze videocursus kan je je perfect voorbereiden op het verplichte praktijk examen operationele vaardigheden voor het examen Marcom-B.

Voor alle marifonie examens geldt: Deze examens worden door Vaarschool Albatros afgenomen onder voorbehoud van goedkeuring door Agentschap-Telecom / Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

De docent neemt met behulp van de videofilms jou stap voor stap mee hoe je de verschillende apparatuur bedient en uiteraard ga je zelf de kustwacht alarmeren met behulp van de DSC knop. Met behulp van de videolessen ga je het werkboek invullen en lever je in tijdens het praktijk examen (werkboek zelf uitprinten en invullen). Zowel het werkboek als praktijk examen wordt getoetst door onze examinator. Bij voldoende resultaat ontvang je het juiste certificaat wat je nodig hebt voor je Marcom-B examen.

Wil je een extra trainingsmiddag (-ochtend) over de werking van DSC en het verbaal oproepen van het RCC bijwonen bij ons op kantoor in Hoorn? Ook dat is mogelijk. https://www.vaarschoolalbatros.nl/product/trainingsmiddag-marcom-b/

Examen Marcom-B verplaatsen of annuleren

In verband met de spoedige overgang naar het CBR (eind juni 2023) zijn er nog een beperkt aantal examenplaatsen beschikbaar. Dat is de reden dat wij, bij niet tijdige annulering, helaas, kosten in rekening moeten brengen. Mocht u om noodzakelijke redenen niet aan het examen Marcom-B kunnen deelnemen, kunt u tot veertien dagen voor aanvang van het examen deze kosteloos annuleren of verplaatsen. Bij annulering of verplaatsen tussen de veertien en zeven dagen voor het examen rekenen we 25 euro administratiekosten. Bij annulering of verplaatsen binnen zeven dagen voor het examen zijn wij genoodzaakt om het volledige examentarief (2 x 106 euro) in rekening te brengen. Annuleren voor het Marcom-B examen uitsluitend via e-mail.