Module GMDSS-B

Marcom-B (Restricted Operators Certificate)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die reeds in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie. Het basiscertificaat + de module GMDSS-B + de operationele vaardigheden = MARCOM-B
Ben je reeds in het bezit van het basiscertificaat, dan hoef je alleen het aanvullende gedeelte te doen, namelijk de module GMDSS-B + de operationele vaardigheden.

Let op! Neem in dit geval je basiscertificaat mee tijdens het examen.

Ben je nog niet in het bezit van het basiscertificaat dan doe je de complete cursus Marcom-B in een keer.

Voor alle marifonie examens geldt: Deze examens worden door Vaarschool Albatros afgenomen onder voorbehoud van goedkeuring door Agentschap-Telecom / Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Contact met Vaarschool Albatros

Bij de online cursus hoort ook een ondersteuning via mail en/of telefoon.
Voor algemene vragen over inloggen, verlengen et cetera is ons kantoor zeven dagen in de week geopend. Vaarschool Albatros is minimaal van van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Voor inhoudelijke vragen over de cursus is de leraar iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur op kantoor telefonisch bereikbaar, en uiteraard via de mail. (0229 317020 / info@vaarschoolalbatros.nl) Veel succes.

Examen Marcom-B verplaatsen of annuleren

In verband met de spoedige overgang naar het CBR (eind juni 2023) zijn er nog een beperkt aantal examenplaatsen beschikbaar. Dat is de reden dat wij, bij niet tijdige annulering, helaas, kosten in rekening moeten brengen. Mocht u om noodzakelijke redenen niet aan het examen Marcom-B kunnen deelnemen, kunt u tot veertien dagen voor aanvang van het examen deze kosteloos annuleren of verplaatsen. Bij annulering of verplaatsen tussen de veertien en zeven dagen voor het examen rekenen we 25 euro administratiekosten. Bij annulering of verplaatsen binnen zeven dagen voor het examen zijn wij genoodzaakt om het volledige examentarief (2 x 106 euro) in rekening te brengen. Annuleren voor het Marcom-B examen uitsluitend via e-mail.