Video-onlinecursus KVB1

Uitleg en inleiding:

De E-Learning cursus vaarbewijs bestaat grofweg uit drie onderdelen.

  • Complete videocursus inclusief examentrainingen.
  • Tekst en tips zodat je alles nog rustig kan nalezen.
Je cursus is strikt persoonlijk en blijft geldig totdat je geslaagd bent. De cursus is standaard ingesteld op drie maanden toegang vanaf moment van aankoop. Echter, indien er zes maanden geen activiteiten hebben plaatsgevonden in de cursus (denk aan een aantal examenvragen maken) worden in verband met de privacywetgeving (AVG) alle accountgegevens gewist en vervalt de cursus. Meer over het verlengen van je cursus zie: Verlengen vaarbewijscursus

Contact met Vaarschool Albatros

Bij de video-onlinecursus hoort ook een ondersteuning via mail en/of telefoon.
Voor algemene vragen over inloggen et cetera is ons kantoor van maandag tot en met vrijdag minimaal van 09:00 tot 12:00 uur bereikbaar.
Iedere zaterdag , zondag en feestdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Voor inhoudelijke vragen over de cursus is de leraar iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur op kantoor telefonisch bereikbaar, en uiteraard via de mail. (0229 317020 / info@vaarschoolalbatros.nl)

I.v.m een geplande wereldreis is ons kantoor van vrijdag 29 september tot en met zondag 8 oktober telefonisch NIET bereikbaar. Uiteraard wel via de mail. Wil je in deze periode binnen 24 uur antwoord hebben op je mail? Zet dan even in de onderwerp het woord “spoed” dan wordt deze mail met voorrang behandeld. Onze tip! Bij eventuele vragen over de cursus stel het liefst deze voor 29 september of na 8 oktober.

Direct een examen reserveren bij het CBR.

Reserveer direct je examen zie: https://www.vaarschoolalbatros.nl/examen-vaarbewijs/

Succes met de studie.

Vaarbewijs 1 (KVB1) en het aanvullende gedeelte vaarbewijs 2 (KVB2) is vaarbewijs II. Met dit vaarbewijs mag je in Nederland pleziervaartschepen varen tot een lengte van 25 meter.

Voor het examen vaarbewijs deel 1 (KVB1) moet u grondige kennis hebben van:

  • De reglementen BPR en RPR.
  • Linkse- en rechtse schroef / manoeuvreer eigenschappen
  • Betonning / oever effect en retourstroom
  • Brughoogtes/ veiligheid/ meteorologie

Vaarbewijs deel 1

Klein Vaarbewijs deel 1 is geldig op alle binnenwateren in Nederland, met uitzondering van:

· Westerschelde;
· Oosterschelde;
· IJsselmeer (Markermeer);
· Waddenzee;
· Eems;
· Dollard;

Wanneer je de mogelijkheid wilt hebben om overal te kunnen varen, dan moet je ook examen deel 2 (KVB2) met goed gevolg afleggen.
Deel 1 en deel 2 vormen samen het complete vaarbewijs (VBII). Dit is in heel Europa geldig. Je mag varen met alle soorten pleziervaartuigen tot 25 meter lengte,

Wil je ook voor je beroep varen, dan moet je het Groot Vaarbewijs halen.

Kleine warming-up -de reglementen-

Nieuwe examenvraag

Je vertrekt uit de (oost) buiten haven ven Terneuzen en gaat naar de haven van Vlissingen. Met hoeveel reglementen heb je te maken?

Alles wat met Terneuzen te maken heeft. De binnenhaven, de (oost)buiten haven, daar geldt het SRKGT. Je vaart via de Westerschelde (heb je bij VB1 geen kennis voor nodig) Je hebt wel te maken met dat reglement. In de zeehavens geldt het BPR. Dus je hebt te maken met drie reglementen.

Snelmenu
Ben je niet van teksten lezen en je wilt snel door de cursus heen en voornamelijk de video’s bekijken. De videos staan in de eerste les van ieder hoofdstuk. (Les 1.0, les 2.0 et cetera). De belangrijke opmerkingen in de cursus zijn geel gemarkeerd. Ook vetgedrukte tekst verdient extra aandacht.

Auteurs: A.P. de Kriek, kapitein KHV, examinator Koninklijke onderwijsfonds voor de scheepvaart.
C.J. Cromjongh, matroos, machinist KHV.

Niets uit deze cursus mag zonder toestemming van de auteurs worden overgenomen.