Geven jullie ook cursussen marifonie en Marcom-B?

Jazeker we geven zowel cursussen voor Marcom-B als het basiscertificaat. Onze marifoniecursussen sluiten perfect aan op het examen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft ons destijds aangewezen als officiële examinerende instantie. Dit houdt onder meer in dat we zelf de examens mogen  afnemen.