Veelgestelde vragen

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen aan het team van Vaarschool Albatros.

Het feit dat deze vraag gesteld moet worden, is al erg genoeg. Gelukkig kan het team van Vaarschool Albatros naar eer en geweten deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. Bij het cursusgeld zijn inbegrepen alle materialen, zoals onze nieuwste cursusmap de module met examenvragen, mini-onlinecursus en de digitale nakijkles. Als je de cursus voor vaarbewijs deel 2 (KVB2) volgt, krijg je de Bretonse plotter en passer in bruikleen. Het examengeld betaal je aan het CBR; dat gaat uiteraard buiten ons om.

Dat is heel moeilijk te meten. In 2012/2013 voerden we een steekproef uit onder 500 cursisten. Daaruit bleek dat 96 procent was geslaagd. Je begrijpt dat dit boven verwachting was en dat we erg blij met deze uitkomst waren.

Vaarschool Albatros streeft ernaar om alle cursussen door te laten gaan, ook indien daar weinig aanmeldingen voor zijn.

Daar is op dit moment nog helemaal niets van bekend. Uiteraard gaat het in de toekomst (waarschijnlijk) gebeuren dat u een praktijktoets moet afleggen om in het bezit te komen van een vaarbewijs. Maar op dit moment is dat nog zeker niet aan de orde.

Voor de liefhebbers:

https://www.vaarschoolalbatros.nl/privacybeleid/

Geen enkel probleem. Alle cursussen beginnen bij het begin.

Jazeker. Je kunt nu de cursus volgen en examen doen. Als je slaagt, ontvang je een getuigschrift. Deze stuur je op naar de examencommissie zodra je 18 bent. Je krijgt nu alsnog je vaarbewijs.

Ook dit is geen enkel probleem. Je kunt gewoon een Nederlands vaarbewijs halen en daarmee krijg je automatisch je internationaal vaarbewijs (ICC). Je mag nu overal varen.

Jazeker we geven zowel cursussen voor Marcom-B als het basiscertificaat. Onze marifonie cursussen sluiten perfect aan op het examen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft ons destijds aangewezen als officiële examinerende instantie. Dit houdt onder meer in dat we zelf de examens mogen  afnemen.

Deel 1 (KVB1) is geldig op alle binnenwateren, met uitzondering van het IJsselmeer (Markermeer), de Oosterschelde en de Waddenzee.
Deel 2 (KVB2) is overal geldig. Samen met deel 1 (KVB1) vormt dit het complete vaarbewijs (KVBII). Het Nederlandse vaarbewijs is internationaal geldig. Heeft u echter een vaarbewijs voor januari 2010 behaald, kunt u het beste even een nieuw exemplaar aanvragen bij het CBR. Meer over het aanvragen van een nieuw vaarbewijs. Zie: uitleg vaarbewijs examen.