Hoe gaat Vaarschool Albatros om met uw persoonsgegevens?

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Of een reactie geven? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen.
Vaarschool Albatros gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een cursus aan te vragen? Dan gebruikt Vaarschool Albatros deze gegevens niet om u ook andere brochures toe te zenden.

Vaarschool Albatros bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.