Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adressen zijn: https://www.vaarschoolalbatros.nl, https://www.vaarbewijzen.nl en https://www.marifoonhalen.nl

Privacyverklaring

Vaarschool Albatros respecteert de privacy van de bezoekers van onze website(s), in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij van u ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens

Wij gebruiken gegevens die u achterlaat op onze website alleen met als doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn, uw bestellingen te verwerken en u te informeren over onze producten en diensten.
Persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden alleen door de webbeheerder gebruikt ten einde het verwerken van bestellingen en het onderhouden van contact met u (onze klanten).
Persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en zoveel mogelijk geanonimiseerd.
Persoonlijke gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald en worden niet aan derden verstrekt tenzij Vaarschool Albatros daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld.

Klikgedrag en analytics

Wij maken gebruik van analysesoftware van onze provider en Google om bij te houden hoe onze klanten de website gebruiken en hoe effectief advertenties via Google zijn. Deze gegevens kunnen worden overgebracht van en naar Google en opgeslagen worden op servers in de VS. U kunt terecht op de website van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Het beheer van onze website

Voor een goed beheer van onze website is het soms noodzakelijk onderhoud te plegen of updates uit te voeren. De beheerder van onze website is niet verantwoordelijk voor storingen en/of falen van de website waardoor de website (of een gedeelte van de website) niet toegankelijk is. U dient uw apparatuur te beschermen tegen virusaanvallen op het internet. Vaarschool Albatros is niet verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u raadpleegt, alsook voor schade die u kunt ondervinden op het moment van een virusaanval doordat uw computer niet deugdelijk is beschermd tegen deze virusaanvallen.

Content

Alle teksten alsmede afbeeldingen, video’s, plaatjes en audio zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, aanpassing en of gebruik op welke wijze dan ook, van het geheel of een onderdeel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaarschool Albatros is ten strengste verboden. Indien Vaarschool Albatros niet meteen stappen onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal dat behoort bij onze producten en/of diensten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek op onze website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij uw volgende bezoek op de website wordt herkend, maar ook zodat u automatisch kunt inloggen op uw product of dienst afgenomen bij Vaarschool Albatros.
Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
– Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: deze dienen om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website. Op basis van informatie over bezoekersaantallen en onderwerpen waar u op zoekt kunnen we u beter van dienst zijn omdat wij dan kunnen afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het surfgedrag op onze website afkomt.
U kunt uw instellingen betreffende onze cookies aanpassen op elk gewenst moment. Voor meer informatie over het gebruik en/of verwijderen van de cookies kunt u terecht op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Inzage / contact

Volgens artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage en rectificatie of het wissen van uw gegevens, net zoals het recht op bezwaar te maken. U kunt van dit recht gebruik maken door contact op te nemen met de beheerder van onze website via email: info@vaarschoolalbatros.nl.